Porta Potti type 335 oude model

Porta Porti type 335. Niet meer nieuw verkrijgbaar. Let op! Nieuw type 335 Cube past niet.

A post was merged into an existing topic: Chemisch Toilet (Portapotti 335)