Strijken van de mast

Maststrijk installatie voor de Clever 23
Het strijken van de mast van de Clever 23 kan wel eens problemen geven. Zeker als de mast gestreken moet worden op wat ruwer water, bijvoorbeeld bij een brug met veel wind zonder dat er een aanlegmogelijkheid is.

De mast kan dan, zeker als hij enige meters moet zakken, gevaarlijk gaan slingeren. Dat dit gevaar oplevert voor de voetplaat spreekt voor zich. Om dit slingeren tegen te gaan en tegelijk een soort bokkepoot te hebben om de voorstag onder een redelijke hoek met de mast te houden heb ik de hierna beschreven voorziening gemonteerd. Deze voorziening is binnen één minuut aan te brengen en te verwijderen.

De installatie, zoals te zien is op de foto’s, bestaat uit vier onderdelen, t.w. :

  1. Driehoekige platen
  2. Bokkepoot
  3. Slingerwant
  4. Voorstagvoorziening

ad.1 Driehoekige platen

De zijstagen worden gemonteerd op r.v.s driehoekige platen. De hoogte van deze platen komt overeen met de hoogte van het draaipunt van de mast zodat wanneer de mast zakt de zijstagen redelijk strak blijven staan. Ook zijn de driehoekige platen voorzien van ogen waar het slingerwant aan bevestigd kan worden.

ad.2 Bokkepoot

Als de mast verder dan b.v. 1,5 m moet zakken, ontstaan problemen doordat de hoek tussen voorstag en mast te klein wordt. Een bokkepoot zou de oplossing zijn.

Hiervoor is een soort spinakerboom gebruikt in combinatie met een hierna beschreven “slingerwant”. Zet de spinakerboom in het mastoog onderaan bij de mastvoet. Bevestig de anderzijde van de spinakerboom (de klauw) d.m.v. een kort lijntje vast aan de voorstag.

ad. 3 Slingerwant

Door de klauw van de spinakerboom loopt een nylon lijn die aan bijde zijden is vast gemaakt aan de driehoekige platen d.m.v een D-sluiting. Leg in deze nylon lijn aan weerzijden van de klauw van de spinakerboom een knoop, zodat de lijn niet door de klauw kan schuiven.
Door deze eenvoudige methode gaat de mast niet meer slingeren, zelfs als de mast helemaal “plat” moet.

ad.4 Voorstagvoorziening

Om het losmaken van de voorstag te voorstag te vereenvoudigen is er een speciale snelontkoppeling gemonteerd en tevens zit er een katrol in.

Door nu m.b.v. de katrollen en de lier de mast te strijken en zetten is dit zeer eenvoudig geworden. Strijken en zetten kost nu ongeveer twee minuten tijd en kan zelfs onder het varen gedaan worden.