Onderhoudswijzer pleziervaartuigen.

http://www.anwb.nl/published/anwbcms/content/binaire-bestanden/pdfs/verzekeringen/onderhoudswijzer-1109339.pdf